The website uses cookies. By using this site, you agree to our use of cookies as described in the Privacy Policy.
I Agree
Nguyen Thu Phuong
41 articles
My Web Markups - Nguyen Thu Phuong
13 annotations
2 annotations
 • Các nước có hệ thống cảnh báo và đối phó tốt với hàng rào kỹ thuật là những nước tích cực nêu quan ngại tại diễn đàn của Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO
 • việc hạn chế tiêu cực của hàng rào kỹ thuật của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chưa được tổ chức tốt
 • nhận thức lại về ảnh hưởng của chúng đối với sản xuất kinh doanh và cần có cam kết chính trị về vấn đề này ở tất cả các cấp, các ngành, từ trung ương cho đến địa phương
 • trong 10 năm gia nhập WTO, Việt Nam chưa một lần nêu quan ngại của mình đối với hàng rào kỹ thuật của các thành viên WTO khác, cũng như chưa một lần tham gia là bên thứ ba (quan sát viên) trong các quan ngại và tranh chấp về TBT tại WTO
 • khía cạnh tích cực là làm cho thương mại bền vững hơn trong dài hạn.
 • khía cạnh tiêu cực là có thể hạn chế hoạt động nhập khẩu trong ngắn hạn
 • TBT ngày càng đa dạng, tinh vi hơn và hạn chế thương mại
 • một phần mục tiêu này cũng đạt được thông qua việc công khai, minh bạch các biện pháp TBT, tạo điều kiện cho người xuất khẩu biết trước các yêu cầu của thị trường mà có biện pháp đáp ứng
 • mục tiêu của Hiệp định TBT của WTO và các điều khoản TBT trong các FTA là thúc đẩy thương mại
 • làm mất đi cơ hội xuất khẩu vì năng lực sản xuất
 • Chưa có một thống kê trên toàn thế giới hoặc ở một quốc gia về tổng số các chi phí hay tổn thất
 • trên thế giới cứ 3 biện pháp phi thuế được áp dụng thì có 1 hàng rào kỹ thuật, TBT hay SPS.
12 annotations