The website uses cookies. By using this site, you agree to our use of cookies as described in the Privacy Policy.
I Agree
Kristián Stribula
2 articles
My Web Markups - Kristián Stribula
 • vymenili ceruzky a trhacie bločky za PDA zariadenia s čítačkou čiarových kódov.
 • každý zamestnanec dostane svoj regál a postupne načíta čiarové kódy. Hneď ako načítajú celý sklad, systém inventúru automaticky vyhodnotí.
 • vytlačili skladové zásoby, chodili od regála k regálu
 • Automatizácia skladových procesov
 • PDA zariadeniam je pre zamestnancov nemožné urobiť chybu, ak načítajú kód zo správneho tovaru.
 • Zavedenie Mobile S4 zároveň znížilo chybovosť na minimum
 • tarým systémom zamestnanci obsluhovali zákazníka priemerne 3 minúty, zatiaľ čo po zavedení Money S4 to zvládnu za 40 sekúnd.
 • skladníci pri výdaji iba načítajú čiarové kódy pomocou PDA,
 • čas ušetrili skladníci, pokladníčka aj zákazníci
 • desiatky ušetrených hodín mesačne a minimálna chybovosť v sklade
 • ERP systém prepojený s čítačkami čiarových kódov
 • prechod z trhacích bločkov na mobilné zariadenie, sprehľadnenie skladového systému a zjednodušenie príjm
 • rechod z trhacích bločkov na mobilné zariadenie, sprehľadnenie skladového systému a zjednodušenie príjmu a výdaja tovaru.
 • moderný ERP systém, ktorý odbavovací proces digitalizuje a ušetrí čas zamestnancom aj zákazníkom.
 • ERP systém prepojený s čítačkami čiarových kódov
 • prechod z trhacích bločkov na mobilné zariadenie, sprehľadnenie skladového systému a zjednodušenie príjmu a výdaja tovaru.
 • Tento systém bol prácny a stávali sa pri ňom chyby
 • prepísal katalógové čísla na papier, priniesol ho pokladníčke,
 • zamestnanec v sklade
 • prišiel do predajne zákazník, ktorý potreboval niekoľko dielov do traktora,
 • Ak
 • pomalými procesmi v sklade
 • chceme rýchlejšie a prehľadnejšie procesy v sklade
23 annotations